Mellom 1 og 2 millioner innvandrere i 2060

0Shares

Flere ulike prosesser har ført til en betydelig vekst i innvandrerbefolkningen i Norge, fra 60 000 i 1970 til 365 000 i 2005. Oppgangen har vært særlig sterk blant personer med bakgrunn i Øst-Europa (inkludert de nye medlemslandene i EU) og Asia, Afrika og Latin-Amerika. Til sammen var det knapt 10 000 innvandrere derfra i 1970 – i 2005 var det over 250 000. Veksten i innvandrerbefolkningen framover vil i stor grad være avhengig av de forutsetningene for nettoinnvandring som vi bruker.

Størst er den relative usikkerheten om innvandrere med bakgrunn i de andre nordiske landene. Denne gruppen anslås til å bli mellom 25 000 og 75 000 i 2060. Det har vært svært stor variasjon i nettoinnvandringen fra disse landene, særlig fra Sverige de siste tiårene. Fra resten av EU er anslagene mellom 200 000 og 450 000. Her er den største usikkerheten knyttet til den framtidige arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene, men vi må regne med en betydelig vekst fra både gamle og nye EU-land, i følge SSB. For disse to gruppene vil utviklingen i det norske arbeidsmarkedet trolig spille en stor rolle.