Danmark diskriminerer

FN kritiserer Danmark for å ha restriktive regler for familiegjenforening. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CRED) mener reglene fører til diskriminering av etniske minoriteter

– De danske regler for familiegjenforening er restriktive. Særlig 24-årsregelen og
regelen om sterkest tilknytning til Danmark fører til diskriminering av etniske og nasjonale mindretall i deres rett til familieliv, ekteskap og valg av ektefelle, heter det i følge uttalelsene.

Dessuten kritiserer FN-komiteen regelen om retten til familiegjenforening som er begrenset til barn under 15 år.

– CERD anbefaler Danmark å kritisk gjennomgå lovgivningen for å sikre at alle har rett til familieliv, ekteskap og valg av ektefelle og familiegjenforening med barn under 18 år, uten diskriminering på grunn av nasjonal eller etnisk opprinnelse. Bestemmelsene om en bankgaranti og at man ikke må have fått offentlig hjelp det siste år før søknad om familiegjenforening ansees å resultere i indirekte diskriminering av etniske minoriteter, som oftere er sosioøkonomisk marginalisert, heter det videre i rapporten.