– Avskaff diskrimineringen

Den diskriminerende lovgivningen som er gjennomført siden 2002 i Danmark må nu avskaffes i Danmark. Det mener SOS mot Rasisme.

Reaksjonene kommer etter at FN kritiserte Danmarks lovgivning og politikk for å bryte Rasediskriminerings konvensjonen på en rekke områder.

Det gjøres ikke nok for å forebygge og rettsforfølge rasistiske ytringer, i følge FN. Og Danmark kritiseres for å ha diskriminerende lover knyttet til familiegjenforening.

– Utover at den er moralsk forkastelig, fordi den tar rettighetene fra etniske mindretall i Danmark, fører den til rasisme og marginalisering av etniske mindretall og utlendinger. Den betyr at den enkelte med utenlandsk bakgrunn ikke kan få en anstendig økonomi, ikke kan få arbeid, ikke kan gifte seg med den man vil, ikke kan få en bolig og ikke kan få modersmålsundervisning, i følge SOS mot Rasisme.