Våpenhvile i Sri Lanka undertegnet

0Shares

Statsminister Ranil Wickremesinghe overleverte regjeringens underskrevne eksemplar av avtalen til Norges ambassadør i Sri Lanka Jon Westborg ved pressekonferansen som ble holdt i Omanthai, nær tigerkontrollerte delen av landet.

Våpenhvilen ble i formiddag også kunngjort av utenriksminister Jan Petersen.

Petersen stadfestet at det var inngått en formell våpenhvile, undertegnet av statsminister Wickremesinghe og LTTE-lederen Vellipulai Prabhakaran, var blitt underskrevet og overlatt i den norske regjerings varetekt.

Norge vil lede den internasjonale observatør-gruppen som skal overvåke avtalen om våpenhvile på Sri Lanka.

Våpenhvileavtalen har tre deler:

1. For det første fastslår den opplegget for våpenhvilen, med en fullstendig stans i alle offensive militære operasjoner, en minsteavstand mellom frontlinjene og økt bevegelsesfrihet for ubevæpnede soldater på begge sider.

2. For det andre inneholder den tiltak for å gjenopprette normale levekår for alle innbyggere i Sri Lanka, ved å sette en stopper for undertrykkelse av sivile, gi uhindret tilgang for ikke-militære varer, åpne veier og jernbanelinjer og innføre gradvise lettelser i fiskerirestriksjoner.

2. For det tredje etablerer avtalen en internasjonal overvåkningsmekanisme, under norsk ledelse. Denne mekanismen skal overvåke om partene overholder avtalen, og undersøke påstander om brudd på våpenhvilen. .

Avtalen går lenger enn bare det “å stoppe krigen.” Den inkluderer muligheten for at Frigjøringstigrene kan besøk slektningene i regjeringskontrollerte områder og engasjere seg i politisk virksomhet i de områdene.