Våpenhvile i Sri Lanka undertegnet

(Utenriks) Sri Lankas regjering og de tamilske Frigjøringstigrene undertegnet på fredagen om formell våpenhileavtale. Dermed er det banet vei for direkte fredssamtaler mellom partene.(NRK LYD) Hør utenriksminister Jan Petersen annonsere avtalen. Les hele avtalen mellom Frigjøringstigrene og regjeringen på Sri Lanka

Statsminister Ranil Wickremesinghe overleverte regjeringens underskrevne eksemplar av avtalen til Norges ambassadør i Sri Lanka Jon Westborg ved pressekonferansen som ble holdt i Omanthai, nær tigerkontrollerte delen av landet.

Våpenhvilen ble i formiddag også kunngjort av utenriksminister Jan Petersen.

Petersen stadfestet at det var inngått en formell våpenhvile, undertegnet av statsminister Wickremesinghe og LTTE-lederen Vellipulai Prabhakaran, var blitt underskrevet og overlatt i den norske regjerings varetekt.

Norge vil lede den internasjonale observatør-gruppen som skal overvåke avtalen om våpenhvile på Sri Lanka.

Våpenhvileavtalen har tre deler:

1. For det første fastslår den opplegget for våpenhvilen, med en fullstendig stans i alle offensive militære operasjoner, en minsteavstand mellom frontlinjene og økt bevegelsesfrihet for ubevæpnede soldater på begge sider.

2. For det andre inneholder den tiltak for å gjenopprette normale levekår for alle innbyggere i Sri Lanka, ved å sette en stopper for undertrykkelse av sivile, gi uhindret tilgang for ikke-militære varer, åpne veier og jernbanelinjer og innføre gradvise lettelser i fiskerirestriksjoner.

2. For det tredje etablerer avtalen en internasjonal overvåkningsmekanisme, under norsk ledelse. Denne mekanismen skal overvåke om partene overholder avtalen, og undersøke påstander om brudd på våpenhvilen. .

Avtalen går lenger enn bare det “å stoppe krigen.” Den inkluderer muligheten for at Frigjøringstigrene kan besøk slektningene i regjeringskontrollerte områder og engasjere seg i politisk virksomhet i de områdene.