Spania på topp

Hele 70% av alle nyankomne til Spania blir igjen i landet, viser tall fra en årsrapport laget i desember 2007 av stiftelsen Communciation for Immigrants in Spain.

Statistikken viser at 9,9% av innbyggerne har utenlandsk bakgrunn, noe som er mer enn Frankrike (9,6%), Tyskland (8,9%) og Storbritannia (8,1%). Rapporten påpeker også at 15% av alle innvandrere eier egen bolig og viser en markant økning i antall blandede ekteskap og registrerte samboerskap mellom spanjoler og ikke-spanjoler, hvor tallet fra siste måling var på 16%, mens siste foretatte måling i 2002 viste 8,5%.

 

Bidrar økonomisk
Nord-Afrikanere er den største registrerte gruppen på 12,8%. Så følger rumenere (11,7%), ecuadorianere (9,4%) og briter (7%). Tilsammen bidrar alle innvandrergruppene til en bruttoinvestering på hele 40.000 millioner euro i varer og tjenester.

Ansvarlig i organisasjonen Etnia Comunicacion, Ana Calderon, forteller nyhetsbladet ADN.es at Spania tiltrekker seg flest utenlandske borgere i EU-land. Hun fremhever nykommerne som «landets økonomiske motor».

– Vi er allerede blitt EUs mest multietniske medlemsland, og på verdensbasis mottar vi nest størst antall utenlandske borgere. Bare USA mottar flere enn oss.

Størstedelen av spanjoler med innvandrerbakgrunn (75%) jobber i fabrikker og industribedrifter, eller i servicesektoren, viser tall fra rapporten.

Kan bli stadig flere
Katalonia, med 22%, Madrid (19%), Valencia-regionen (16%) og Andalucia (12%) helt sør i landet mottar flesteparten av alle innflyttere. Beregningene viser at hvis nåværende innflyttingsfrekvens skulle holde, vil antallet innvandrere og utenlandske i 2025 komme opp på 8 millioner, nesten en fordobling av dagens antall, som er på 4,5. Spania har en befolkning på 45 millioner, og hvis befolkningsveksten skulle holde seg på samme nivå så vil prosentandelen gå opp til 17,7% på landsbasis.