EU vil stramme inn grensekontrollen

EU foreslår nye tiltak i forhold til besøkende fra USA og andre land utenfor unionen og Schengen-området som kan komme inn uten visumplikt. Forslaget, som skal behandles av Europakommisjonen, vil i så fall innebære en kraftig innstramning og nyordning av visumsystemet innenfor frireisesonen.

Biometriske data
Besøkende med ikke-europeiske pass vil, hvis det nye forslaget blir vedtatt, bli nødt til å oppgi biometriske opplysninger ved ankomst til et Schengen-grensekontroll. «Lavrisikoreisende», slik som f. eks. forretningsfolk, korrespondenter og diplomatisk personale, samt EU-borgere med opprinnelse utenfor Schengen, vil kunne imidlertid reise ut og inn som normalt.

Europakommisjonen hevder i et presseskriv at de nye lovforslagene er «nødvendige i lys av økt internasjonal kriminalitet, flere udokumenterte som kommer inn i EU, samt en overværende fare for økende terrorvirksomhet innenfor Schengen-området».


– Skal styrke grensekontrollen
300 millioner årlig krysser grensen til EU. Hittil har det ikke vært et krav innad i Schengen-landene om å registrere hvem som kommer ut og inn, noe som gjør det vanskelig å vite om en besøkende tidligere har  vært i et annet medlemsland og eventuelt misbrukt sin Schengen-visum.

Kommisjonen vil etter hvert også gå inn for strammere kontrollrutiner som bl a bruk av satelitter og overvåkningsfly for å redusere antallet udokumenterte som kommer seg inn i EU. 

Database mot juks
Pådriver og EU-kommissær for rettslige anliggender, frihet og sikkerhet Franco Frattini, sier til International Herald Tribune at et eventuelt nytt system skal være oppdatert i forhold til nye passbestemmelser og være på plass allerede i 2012.

– Besøkende fra land utenfor Schengen vil måtte rapportere til et elektronisk system for visuminformasjon. Vi har planer om å opprette en database som skal fungere effektivt og kunne spore opp eventuelle juksemakere. Hvis vedkommende prøver å reise til et annet Schengen-land, så vil grensemyndighetene i ankomstlandet kunne registrere at personen ikke har fornyet visumet sitt, understreker han.