Manuela Ramin-Osmundsen trekker seg som statsråd

- Jeg tok kontakt med statsministeren i dag morges og informerte om en samtale, som jeg burde ha fortalt om tidligere. Jeg har derfor bedt om å få fratre min stilling, sa Manuela Ramin-Osmundsen i en pressekonferanse i ettermiddag.

– Det er en klok og riktig beslutning, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Torsdag besluttet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å granske ansettelsesprosessen av barneombudet.

Dette kom dagen etter at Barne- og likestillnigsdepartementet redegjorde for sin vurdering av habiliteten, og konkluderte med at det var greit at Ramin-Osmundsen ikke erklærte seg inhabil.

– At det nå blåser kraftig rundt henne, tror jeg på mange måter har en positiv effekt. Det viser for det første at hun ikke er en annenrangs statsråd, men at hun er en fremtredende politiker som blir tatt på alvor. Det at hun får behandling på lik linje med andre folkevalgte, tror jeg kan bidra til å gjøre oss innvandrere mer norske, forteller advokat Abid Raja til VG Nett. Det er forsåvidt ikke første gang dette skjer i Arbeiderpartiet. Partiet er jo kjent for å foretrekke sine nærmeste, legger Raja til.

– Vi er lei oss
Det sier formann i nystartede Norsk Innvandrerparti, Moussa El-Hage.
– Vi håper denne saken blir glemt så fort som mulig. Det er svært mange norske innvandrere som er lei seg i dag. Jeg har fått mange telefoner fra folk som lurer på om dette er siste gang en norsk innvandrer blir statsråd.

Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, håper saken ikke får konsekvenser for andre med innvandrerbakgrunn som søker en politisk karriere i Norge.

– Men det er jo et dårlig signal. Etter at to statssekretærer med en annen etnisk bakgrunn enn de fleste nordmenn har måttet gå, er vi nå i den situasjonen at ingen med innvandrerbakgrunn har lyktes i det norske regjeringsapparatet. Det er et tankekors, sier han til Dagbladet.

Skal granske medias rolle
Medieforsker Ivar Andenæs ved Institutt for Journalistikk skal granske medienes rolle i forbindelse med Ramin-Osmundsens avgang, i følge Journalisten.

Han mener det er noe nytt i at mediene denne gang delvis brukte egne og hverandres kommentatorer for å drive saken fram, og at stortingspolitikerne forholdt seg til nye fakta i saken etter hvert som de ble gravd fram i mediene. Dette samspillet mellom presse og politikk mener man på IJ det er all grunn til å se nærmere på.

Et eksempel på hvordan mediene brukte hverandre er at Dagbladets politiske redaktør, Marie Simonsen, nærmest avsatte barne- og familieministeren på VG Nett.