Vil boikotte OL-åpningsseremonien

Usikkerheten rundt situasjonen i Tibet kan føre til symbolsk boikott fra vestlig hold.

Stadig flere røster går inn for en symbolsk boikott av åpningsseremonien av sommerens olympiske leker i Beijing, i protest mot Kinas reaksjon etter forriges ukes opprør i Tibet og den forverrede situasjonen.

Nylig uttalte både Frankrikes utenriksminister Bernhard Kouchner og representanter for Reporters Without Borders seg i favør av et slikt tiltak hvis kinensiske myndigheter ikke gjør noe for å stanse den voldelige utvikling i provinsen.

Kouchner oppfordrer også andre offisielle representanter fra EU om å gjøre det samme, melder Yahoo News.

Kan endre holdning
– Utenlandske gjester, og særlig offisielle representanter, statsoverhoder, kjendiser og andre maktpersoner som skal være i åpningsseremonien bør være oppmerksomme på at kineserne vil se på tilstedeværelsen deres som legitimering av landets politikk, sier talskvinne Sophie Richardson til nyhetsbyrået AP.

Fra før av har celebriteter som Steven Spielberg og Storbritannias kronprins Charles gått inn for boikott. Hollywood-direktøren trakk seg tidligere i vinter som artistisk rådgiver for lekene etter politiske uenigheter, mens sistnevnte støtter åpent tibetanernes frihetskamp og er en nær støttespiller til Dalai Lama, den eksilerte åndelige og politiske tibetanske lederen.

Human Rights Watch, som inntil videre ikke har oppfordret til noe som helst form for boikott eller protest av hverken seremonien eller lekene, kan også etterhvert endre oppfatning og gå inn for en boikott.