Hussaini frikjent

0Shares

Den unge nigerianske kvinnen Safiya Hussaini ble frikjent på grunn av en prosedyrefeil for den brutale straffen, steining til døden, som den fundamentalistiske islamske lovgivning sharia foreskriver når en kvinne har begått utroskap.

Dette og flere andre tilfeller har ført til at debatt om den islamske Sharia-loven har blusset opp igjen. Menneskerettighets organisasjoner i den vestlige verden har fordømt lovgivningen.

Sharia er Guds lov og er formidlet gjennom Koranen og er uforanderlig. Sharia er ikke bare den religiøse lov, men styrer også alle forhold i samfunns- og privatlivet. Den inndeler menneskets handlinger i fem kategorier: Påbudt; ønskverdig, men ikke påbudt; likegyldig; forkastelig, men ikke forbudt; forbudt.

Sharia ble systematisert i 8.-9. årh. og videreutviklet i 10.-13. årh. Den gjaldt i alle muslimske land inntil de fleste i slutten av 19. eller inn i 20. århundre innførte en verdslig lovgivning som var påvirket av europeiske forbilder. Med islamske fundamentalisme som blusset opp siden 1970 er sharia på nytt blitt loven i flere land.

De straffeformene som nå praktiseres kan være pisk, avhogging av hender og føtter, steining, og andre former for dødsstraff.