Lang botid ingen integreringsgaranti

Tysk-tyrkere mener de står nærmere foreldrenes opprinnelsesland, samtidig som de føler seg uglesett i storsamfunnet.

En nylig publisert spørreundersøkelse utført av Fırat-universitetet blant tysk-tyrkere viser labre tall når det handler om å bli godtatt i sitt nye hjemland. Undersøkelsen, som er publisert i den Istanbul-baserte avisen Zaman, er gjennomført blant 420 personer av tokulturell bakgrunn som har bodd 30 år eller lengre i Tyskland, geografisk fordelt på flere byer.

Ifølge undersøkelsen svarte 76 prosent at etniske tyskere har alt fra “nokså sterke” til “veldig sterke” fordommer mot folk av tyrkisk bakgrunn. Opptil hele 80 prosent av respondentene oppgav å ha blitt utsatt for diskriminering og 38 prosent av de spurte mente tyskere så på folk med mørk hudfarge eller “østlig utseende” som “potensielle kriminelle”.

Føler seg utelatt og diskriminerte i følge en fersk spørreundersøkelse: tysk-tyrkerne (foto: Wikimedia Commons).

Tall som bekymrer

Når det gjaldt tysk-tyrkernes syn på etniske tyskere så mente 44 prosent at de ikke så på Tyskland som “sitt hjemland”, mens hele 84 prosent svarte at de følte større tilhørighet til “den tyrkiske nasjonen”.

Hovedansvarlig for undersøkelsen, Mustafa Yagbasan, er professor ved universitetet og sier seg ganske overrasket over funnene. Yagbasan synes det er forunderlig og bekymringsverdig at folk med såpass lang botid i landet og som normalt sett skal ha tilpasset seg storsamfunnet kan gi et såpass negativt bilde av situasjonen.

– En ville nesten forventet at tysk-tyrkerne skulle leve mer eller mindre i harmoni med majoritetsbefolkningen. Likevel ser det ut som om det er mange hindringer på veien mot en virkelig interkuturell forståelse, sier Yagbasan.

Han mener begge sider må komme med problemløsningsstrategier som kan bidra til en mer oppmuntrende scenario.

– Ellers vil ytterligående idéer fortsette å spre seg, sier han til avisen Zaman.