EU nærmer seg felles asylpolitikk

Franco Frattini: Franco Frattini, EU-kommisær for innenrikssaker, vil ta i bruk høyteknologisk utstyr for å overvåke Europas grenser. Henning Mankell: EUs kulturambassadør mener EUs innvandringspolitikk er historieløs og uanstendig. Flagg: ”Det europeiske fort” er blitt kallenavnet på EUs strenge grensekontroll
EU-kommisjonen har vedtatt et forslag om å samkjøre asylpolitikken i Unionens 27 medlemsland, melder NTB.

Målet er at asylsøkere skal ha like muligheter til å få innvilget opphold eller bli avvist i hele EU.

Forslaget om en mer samkjørt asylpolitikk i Europa må godkjennes i
EU-parlamentet og i medlemslandenes regjeringer før det kan bli en del
av EUs regelverk.