Opphever visumkrav

 
Foto: Claudio Castello
Fra 19. desember trenger ikke borgere fra Serbia, Montenegro og Makedonia visum til å reise i EU-land, skriver nyhetsbyrået AFP.

 
I fjor lettet EU visumbegrensningene for enkelte serbere, blant annet studenter, idrettsutøvere, journalister, samt personer som besøkte familie i landene i unionen.

Milepæl
EU-kommissær Olli Rehn hyllet vedtaket som en stor dag for innbyggerne
i disse landene. Han tilføyde at visumfri adgang vil også bli gitt til borgere av de andre østlige
Balkan-landene, som for eksempel Bosnia-Hercegovina.

– Alle skal få sjansen når de har gjennomført en prosess som oppfyller alle vilkårene og kriteriene for dokumentsikkerhet, innvandring, offentlig orden,
eksterne relasjoner og grunnleggende rettigheter, uttalte han til AFP.

Serbias president Boris Tadic, ser på visumopphevelsen som enda et konkret skritt mot
eventuelt EU-medlemskap.

– For tjue år siden trengte vi ikke visum, og i dag returnerer vi tilbake til
den posisjonen, sa han til AFP.