Frokostmøte om innvandrernes middelklasseaspirasjoner

Innvandrerne kommer! I anledning lansering av Minerva nr 4/2009 – som har tema “Middelklasse” – inviterer Minerva og Civita til frokostmøte onsdag 9. desember kl 08.00-9.30 om innvandrere og middelklasse.

Tallenes tale er klar: Innvandrerne klarer seg bedre og bedre. Andre
generasjon viser betydelig høyere deltakelse i arbeidslivet enn første,
og de har ofte sterkere aspirasjoner enn nordmenn.

Men ikke alle innvandrere står på terskelen til middelklassen, og
mange frykter økt segregering og kriminalitet. Vil innvandrerne etter
hvert minne om den norske befolkningen, eller vil de bli en permanent
underklasse?

I panelet:
Whyn Lam
, daglig leder i Mir-nettverket og forsker ved UiO, Lars Østby, seniorforsker for SSB, Aslak Nore, forfatter av boken Ekstremistan og Khalid Mahmood, bystyremedlem for Oslo Arbeiderparti.

Minerva 4-09 selges til redusert pris på møtet.

Det serveres frokost fra kl 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgt. 19 – inngang i Stortingsgaten.