Østerrike: – Det blir verre

Bekymret: Innvandring kommer til å bli et viktig tema i Østerrike i 2010, og det på gale premisser, frykter lederskribent i magasinet Profil, Christian Rainer
Foto: Profil
Det høyrepopulistiske partiet FPÖ kommer igjen til å få 25-30 prosent av stemmene ved å hogge løs på innvandrere. Det hevder Christian Rainer i en lederartikkel i magasinet Profil.    
0Shares

Det viktigste tema i østerriksk politikk i årene framover blir innvandrere, mener  lederskribent Rainer. Han peker på tre utviklingstrekk som han mener alle politikere bør ha langt framme i bevisstheten i debatten om innvandring i tiden som kommer.

For det første har innvandrerbefolkning vokst eksplosjonsartet de siste 20 årene. For det andre har denne veksten kommet hovedsakelig som følge av politiske endringer i nabolandene, som jernteppets fall og borgerkrig på Balkan, og ikke som følge av regjeringens politikk. For det tredje er konfliktnivået i Østerrike påfallende lavt mellom minoritet og majoritet på tross av den sterke økningen i antall innvandrere.

Rainer mener disse enkle faktaene burde bli utgangspunkt for debatten i landet. Det er imidlertid lite som tyder på at de høyrepopulistiske FPÖ og BZÖ kommer til å bli møtt med håndfaste argumenter i høstens valgkamp, mener Rainer.

Syndebukker

Han viser til at regjeringen har unnlatt å påpeke at økningen i kriminalitet skyldes østeuropeiske bander som ikke har fast tilhold i landet. I tabloidene og av politikere på ytre høyre hevdes det at kriminaliteten utføres av innvandrere og asylsøkere, noe som ifølge Rainer er helt grunnløse påstander.

Regjeringspartiene har heller ikke forsøkt å imøtegå forestillingen om innvandrere som “snyltere”, selv om det ifølge skribenten er godt tallbelegg for at innvandere legger igjen mer i statskassa enn de får i ytelser.