Chilensk journalistforening fordømmer selvsensur om mapuchefolket

Chiles urbefolkning, mapuchene, har mange kampfrender i Norge. Nå etterlyser tidligere Alta-aksjonist Tore Bongo at flere samer skal engasjere seg i mapuchenes sak.
Foto: Maria Esperidion
Urbefolkningens sak tas ikke opp i stormediene, ifølge kronikk i Klassekampen.

24. august fordømte journalistforeningen i Chile de nasjonale medienes stillhet omkring situasjonen til de fengslede urbefolkningslederne og -aktivistene som nå sultestreiker i åttende uke. Symptomatisk nok ble ikke pressemeldingen publisert i noen av landets store aviser, ifølge skribenten Ewa Sapiezynska i kronikk publisert i Klassekampen.

Eierskap og lojalitet foran ytringsfrihet
Sapiezynska, som har besøkt flere land i Latin-Amerika og jobber som programrådgiver i SAIH (Studentenes og akademikernes hjelpefond), befinner seg for tiden i Chile. I kronikken påpeker hun årsakene til at konflikten ikke dekkes i landets mainstreampresse, eller dekkes overfladisk og hvor urbefolkningslederne gis en negativ image.

– Selv om journalister kan påvirke og foreslå nyhetstemaer, ligger beslutningene hos ledelsen, og til syvende og sist hos medieeierne. Mye kan tyde på at eierne av mediehusene er mer lojale overfor myndigheter og næringsinteresser enn pressefaglige vurderinger, står det i kronikken.