Norges-quiz

1. Hvem passer på at sjefen følger arbeidsmiljøloven? 2. Hvor mange uker er fødselspermisjonen i Norge? 3. Hvor mange uker permisjon får faren («fedrekvoten»)? 4. Hvilket telefonnummer skal du ringe hvis du trenger akutt medisinsk hjelp? 5. Hva er det siste ordet i dette ordtaket «All sykdom kommer av mat og……». 6. Hvem fant opp […]

1. Hvem passer på at sjefen følger arbeidsmiljøloven?

2. Hvor mange uker er fødselspermisjonen i Norge?

3. Hvor mange uker permisjon får faren («fedrekvoten»)?

4. Hvilket telefonnummer skal du ringe hvis du trenger akutt medisinsk hjelp?

5. Hva er det siste ordet i dette ordtaket «All sykdom kommer av mat og……».

6. Hvem fant opp ordtaket?

Svar

1. Arbeidstilsynet

2. Hvis fødselen er 1. juli 2009 eller senere, er det 46 uker med 100 prosent stønad (lønn) eller 56 uker med 80 prosent stønad. Hvis fødselen er før 1. juli 2009, er det 44 eller 54 uker.

3. Hvis barnet er født etter 1. juli 2009, får faren 10 uker permisjon.

4. Du skal ringe 113 hvis en situasjon er farlig, eller du tror den fort kan bli det.

5. drikke.

6. Den dansk-norske forfatteren Ludvig Holberg (1684-1754).