Notiser

0
890 kriminelle sendt ut av Norge i årNye tall viser at mer enn dobbelt så mange asylsøkere er uttransportert fra Norge hittil i år...

Et tap for minoritetskvinner

0
Bushra Ishaq vant Fritt Ords pris i mars. Etter knapt seks måneder har den unge (tidligere) fritttalende kvinne valgt å trekke seg fra samfunndebatten.

Norges-quiz

0
1. Hvem passer på at sjefen følger arbeidsmiljøloven? 2. Hvor mange uker er fødselspermisjonen i Norge? 3. Hvor mange uker permisjon får faren («fedrekvoten»)? 4. Hvilket telefonnummer...

Å sette fyr på essensen

0
Den siste tiden  har en trend ubønnhørlig bredt om seg i verden. Det er snakk om et kampmiddel mellom folkeslag og grupper som bokstavelig talt har spredt seg som ild i tørt gress.

SV fører Frp-politikk

0
Da jeg i fjor påpekte at den rødgrønne regjeringen førte en nyrasistisk politikk, ble det bråk. Nå er det gått et år, og vi har sett flere og grovere eksempler på at den rødgrønne regjeringen fører en nyrasistisk politikk.

Notis lettnorsk: Mange asylsøkere reiste hjem

0
Hvis en person ikke får asyl, kan hun eller han reise hjem. Det kaller vi frivillig retur. Frivillig retur betyr også at personen får...

– Aps mest Frp-aktige

0
Ordførerkanditat i Oslo, Carl. I. Hagen sier at tidligere statssekretær for inkluderingssaker, Libe Rieber-Mohn (Ap), er den som har ligget nærmest Frp i innvandringspolitikken. Rieber-Mohn (bildet) slo tilbake med at hun alltid har fulgt regjeringens inkluderingspolitikk, og bidratt til å innføre gratis kjernetid i barnehager på Oslos østkant.

Har jeg rett til kontrakt på jobben?

0
Denne saken kom inn til JURK: Nadia ringte til JURK. Hun har nettopp fått ny jobb, og hun har noen spørsmål. Hun vil vite om hun skal ha arbeidskontrakt. Hun spør også om sjefen har lov til å gi henne oppsigelse hvis hun blir gravid.

Tamiler trues på nettet

0
En nettside som utgir seg for å publisere nyheter om tamiler, skaper frykt og uro i det norsktamilske miljøet. Navngitte personer sjikaneres og trakasseres på det groveste på nettstedet. Flere opplever at de blir forsøkt truet til taushet. Nå risikerer mannen bak nettstedet å bli trukket for retten.

– Norge blant de verste for papirløse

0
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) gir norske myndigheters behandling av papirløse strykkarakter. Organisasjonen viser til funn i en undersøkelse bestilt av UDI.