Har jeg rett til kontrakt på jobben?

0
Denne saken kom inn til JURK: Nadia ringte til JURK. Hun har nettopp fått ny jobb, og hun har noen spørsmål. Hun vil vite om hun skal ha arbeidskontrakt. Hun spør også om sjefen har lov til å gi henne oppsigelse hvis hun blir gravid.

– Aps mest Frp-aktige

0
Ordførerkanditat i Oslo, Carl. I. Hagen sier at tidligere statssekretær for inkluderingssaker, Libe Rieber-Mohn (Ap), er den som har ligget nærmest Frp i innvandringspolitikken. Rieber-Mohn (bildet) slo tilbake med at hun alltid har fulgt regjeringens inkluderingspolitikk, og bidratt til å innføre gratis kjernetid i barnehager på Oslos østkant.

Norges-quiz

0
1. Hvem passer på at sjefen følger arbeidsmiljøloven? 2. Hvor mange uker er fødselspermisjonen i Norge? 3. Hvor mange uker permisjon får faren («fedrekvoten»)? 4. Hvilket telefonnummer...

– Norge blant de verste for papirløse

0
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) gir norske myndigheters behandling av papirløse strykkarakter. Organisasjonen viser til funn i en undersøkelse bestilt av UDI.

Et tap for minoritetskvinner

0
Bushra Ishaq vant Fritt Ords pris i mars. Etter knapt seks måneder har den unge (tidligere) fritttalende kvinne valgt å trekke seg fra samfunndebatten.

Notis lettnorsk: Mange asylsøkere reiste hjem

0
Hvis en person ikke får asyl, kan hun eller han reise hjem. Det kaller vi frivillig retur. Frivillig retur betyr også at personen får...

Er du syk? Gå til fastlegen!

Det er viktig å vite hvem fastlegen din er. Hvis du blir syk, kan du gå til fastlegen. Fastlegen kan du ha så lenge du vil.

Å sette fyr på essensen

0
Den siste tiden  har en trend ubønnhørlig bredt om seg i verden. Det er snakk om et kampmiddel mellom folkeslag og grupper som bokstavelig talt har spredt seg som ild i tørt gress.

UTROP FOR FEM ÅR SIDEN: – Tvangsretur av torturofre

Juss-Buss og NOAS har gjennomført faktasøkende reise til Etiopia de siste par årene. Og begge mener å ha godt belegg for å frykte at tvangsretur for en del vil innebære at de sendes rett i fengsel, hvor de risikerer å bli værende i årevis.

SV fører Frp-politikk

0
Da jeg i fjor påpekte at den rødgrønne regjeringen førte en nyrasistisk politikk, ble det bråk. Nå er det gått et år, og vi har sett flere og grovere eksempler på at den rødgrønne regjeringen fører en nyrasistisk politikk.