Kan brukes på karneval

Justisdepartementet har ikke lov til å forby hijab i politiet, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Foto: Claudio Castello
Nikabforbudet i Frankrike er vedtatt. Plagget kan nå bare brukes på tilstelninger som karneval.

Loven kan likevel ikke tre i kraft før Frankrikes konstitusjonelle råd har gransket den.

Forbudet mot plagg som nikab og burka ble vedtatt med 335 mot én stemme i underhuset i nasjonalforsamlingen i juli. I går ble det vedtatt også i senatet, hvor 246 representanter stemte for. Også her var det bare én stemme mot loven, ettersom motstanderne stort sett avsto fra å delta i avstemningen, skriver dagsavisen.

Forsvarer verdier
Det ansiktsdekkende sløret oppløser personers identitet i samfunnet. Det utfordrer den franske integrasjonsmodellen, som bygger på aksept for verdiene i vårt samfunn, sa justisminister Michèle Alliot-Marie før avstemning.

Forbudet har ingenting med religion å gjøre, derimot handler det om å forsvare franske verdier som likhet og verdighet, mener justisministeren.

Kan brukes på karneval

Hvis en person dekker ansiktet på offentlig sted, er straffen en bot på 150 euro, alternativt å delta på et borgerkurs. Straffen for å tvinge andre til å tildekke ansiktet er fengsel i opptil ett år og en bot på opptil 30 000 euro. Det er gjort unntak for tilstelninger som karneval.

Skal granskes

Loven skal granskes av Frankrikes konstitusjonelle råd, Conseil constitutionnel.  Dersom forbudet er i strid med EUs menneskerettighetskonvensjon, kan det bli felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.