Senter i Drammen hjelper innvandrere med regel- og kulturforståelse

Vanskeligere for innvandrere å bli gründer

Hjelper nye gründere: Zahra Moini holder seminar på Union scene i Drammen
Innvandrere opplever flere utfordringer når de skal starte sin egen bedrift enn etnisk norske, forteller Zahra Moini, daglig leder for Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV).

Nylig holdt NSFV et seminar i samarbeid med kulturorganisasjonen Utune i Drammen.

– Det er ikke lett å starte en ny bedrift. Typiske barrierer for alle ferske gründere er komplekst regelverk, kapitalbehov og ikke minst kunnskap om markedet. Men innvandrere møter flere utfordringer. Særlig manglende nettverk, lite eller ingen egen kapital og manglende språk- og kulturforståelse gjør det vanskeligere for innvandrere å etablere egen bedrift, sa Moini i sitt innlegg under seminaret.

92 bedrifter

NFSV har base i Drammen. Hensikten til senteret er å gi innvandrere etablererveiledning. Senteret jobber for å synliggjøre de merverdier, den gründerholdning og den profesjonalisme som innvandrere i Norge kan bidra med. NFVS feiret for ikke lenge siden sitt femårsjubileum og til nå har organisasjonen bidratt til å etablere 92 bedrifter.

Ikke tilpasset

Zahra Moini har arrangert flere kurs i etablering, og mange av kursdeltakerne har lykkes. Men Moini er klar på at det fortsatt er utfordringer. De stipend- og støtteordningene som er tilgjengelige, er ikke tilpasset innvandrere. Hun nevner  støtteordningene gjennom Innovasjon Norge som eksempel.

– De fleste innvandrere vil etablere bedrifter innen service og handel, og den store etterspørselen etter kurs innen disse feltene gjør at behovet per i dag ikke er dekket.

Den store etterspørselen etter kurs innen service og handel er ikke dekket.

Om Utune og NSFV

Utune er en kulturorganisasjon som jobber med artister, særlig musikere, og har som formål å skape mangfoldige møteplasser for kultur og næring.

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping
er et etablerersenter som skal bidra til økt gründeraktivitet og verdiskaping blant flerkulturelle i fylkene Buskerud, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Østfold.

Senteret jobber blant annet med:
– Nettverk med spisskompetanse
– Kompetanseutvikling
– Veiledning og coaching
– Samspill mellom næringslivet og offentlig sektor