Ny rapport viser økende jødehat i Europa

Antisemittismen brer om seg i Europa, ifølge fersk rapport.
Foto: Quinn Dombrowski/flickr.com
Antisemittisme er ikke noe som hører fortiden til. En ny rapport peker på at antall voldsepisoder og alvorlige hendinger rettet mot jøder har økt med 13 prosent i Europa det siste året.

Flere profiler tilknyttet Det norske Vitenskaps-Akademi viser til en bekymringsfull utvikling med stadig mer antisemittisme i Europa.

– Dette er handlinger og holdninger som bekymrer, ikke bare på grunn av de minner som de vekker til live. De viser at samfunnet ikke har lagt bak seg det at personer mistenkeliggjøres og dehumaniseres på grunn av at de tilhører en gruppe som skiller seg fra dem som mener å definere det norske fellesskapet, skriver de på kommentarplass på khrono.no.

Ha en faktabasert tilnærming

Innlegget ble skrevet i forbindelse med at akademiet nylig holdt et heldagsseminar om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv. Historikere, jurister og samfunnsforskere presenterte ny forskning og debatterte utfordringer.

I temaer som dette kan historisk kunnskap hjelpe, mener forfatterne.

– Vi trenger å minnes vår egen fortid som nasjon…Vi må også analysere og forsøke å forstå hvilken gjenklang slike holdninger kan ha i samfunnet i dag, ikke bare som grunnlag for antisemittisme, men også som grunnlag for negative holdninger og handlinger overfor andre minoriteter.

Les rapporten om antisemttisme fra European Jewish Congress