Sjåvinisme og diskriminering også et medieproblem

Europarådets medieansvarlige, Reynald Blion hevder politisk vilje er det som skal til for å få Europas medielandskap til å bli mer mangfoldig.
Foto: Claudio Castello
– Mediene må bli tilgjengelige for flest mulig hvis man skal ha reelt fokus på antidiskrimineringsarbeidet, hevder medieansvarlig i Europarådet, Reynald Blion (bildet).

Nylig var Utrop på seminartur i Istanbul i regi av Europarådet, hvor rådets journalistiske antidiskrimineringskampanje “Speak Out Against Discrimination” sto i førersetet.

Under stordebatten på Bahcesehir-universitetet viste medieansvarlig i Europarådet, Reynald Blion, til en undersøkelse utført av rådet som viste nedslående statistikker i forhold til inkludering av underrepresenterte og diskriminerte samfunnsgrupper i mediene, være det seg alt fra etniske minoriteter til ressurssvak ungdom til funksjonshemmede.

– Tallene viser at etniske minoriteter på europeisk basis har liten tilgjengelighet i mediene, både i kildebruk og som jobbmulighet. Undersøkelsen avdekker flere tilfeller av intern diskriminering i mediebedriftene, og viser blant annet at ca. 80 prosent av franske nyhetsjournalister er godt utdannede middelaldrende menn fra høyere samfunnslag og etniske majoriteter.

I følge han kan dette være problematisk i forhold til å dekke saker om interkulturalitet og mangfoldsproblematikk.

– Vi må få til et mediemessigmangfold, slik at vi kan bukt med en utfordring som på sikt kan bli et demokratisk underskudd. Her er politisk vilje alfa og omega, uttalte Blion.

Åpen-dør-politikk

Adminsitrerende direktør i den tyrkiske statskanalen, Ahmet Böken, TRT kjenner seg til en viss grad i situasjonsbeskrivelsen, og mener måten man har løst ting på i Tyrkia kunne vært aktuelt.

– I TRT har vi en åpen-dør-politikk når det gjelder språk og etnisitet. Vi snakker ikke om tyrkere, kurdere eller arabere, men heller fokuserer på å forstå og akseptere hverandres forskjeller som naturlige. Mangfoldsdebatten i Europa virker fremmed for oss, men samtidig har jeg og min TV-kanal full forståelse for at folks særegne behov bør tas på alvor.

“Oss mot de”-tankegang

Haluk Sahin, som er sjefsprodusent i den private TV-statsjon TV8, er også ansvarlig for et tilnærmingsprosjekt mellom greske og tyrkiske journalister. Et prosjekt som ofte har vist seg svært vanskelig å få til på grunn av det spente og til tider fiendtlig innstilte forholdet mellom de to statene. Under en konferanse arrangert i Paris for en del år tilbake kom det til så voldsom krangling blant journalistene at konferansen måtte utsettes for en dag, kun for å roe ned gemyttene.

– Jeg kan relatere veldig godt til mediesituasjonen i Europa for etniske minoriteter. Her i Tyrkia har pressen ofte anti-kurdiske, anti-vestlige og anti-greske overskrifter. Sjåvinisme selger, og det igjen fører til at omgivelsene blir med på å danne et negativt bilde av den andre, fastslo han.