– Afrikansk migrasjon bidrar til vekst

Afrikansk migrasjon skjer først og fremst innad på kontinentet, hvor den er et utrykk for bredere politiske, økonomiske og sosiale utviklingsprosesser, mener den liberiske akademikeren Robtel Neajai Pailey.
Foto: Asa Mathat/PopTech
Intern afrikansk migrasjon bidrar til vekst, fremmer regional økonomisk integrasjon og driver fram handel, investeringer og næringsliv, skriver akademikeren Robtel Neajai Pailey
0Shares

I en artikkel i nettmagasinet Afrika.no fremhever Neajai Pailey at det meste av migrasjonen foregår internt på kontinentet.

OECD-tall viser at 34 millioner afrikanske migrantene som ble rapportert i 2015 var omtrent 18 millioner (52 prosent) interne migranter.

– Afrikansk migrasjon skjer først og fremst innad på kontinentet, hvor den er et utrykk for bredere politiske, økonomiske og sosiale utviklingsprosesser. Migrasjonen bidrar til vekst, fremmer regional økonomisk integrasjon og driver fram handel, investeringer, næringsliv, kunnskapsoverføring og menneskelig kontakt.

Nye narrativ om migrasjon

Samtidig handskes også afrikanske land med spørsmål rundt grensekontroll.

– Til tross for dette potensialet, hemmes imidlertid den interne afrikanske migrasjonen av restriktiv politikk, inkludert streng kontroll rundt adgangen til visum, oppholdstillatelse, arbeid og statsborgerskap for utenlandske afrikanske statsborgere, skriver hun videre. I noen få uheldige tilfeller har afrikanske regjeringer signert avtaler med ikke-afrikanske institusjoner som er eksplisitt i strid med regionale protokoller om fri bevegelse av personer.

Neajai Pailey påpeker også at tallene rundt afrikansk migrasjon gir grobunn for et konkurrerende narrativ.

– Konvensjonelle oppfatninger av afrikansk migrasjon har en tendens til å vektlegge den såkalte flyktningkrisen i Middelhavet, der migranter fra Afrika sør for Sahara utgjorde 42 prosent av de 1500 migrantdødsfallene i 2015. Selv om utsatthet og konflikt er sterke drivkrefter bak irregulær og tvungen afrikansk migrasjon, utgjør flyktninger en relativt liten andel av migrantbefolkningen fra kontinentet.