Dansk hastelov åpner for å sende hjem koronakriminelle utlendinger

Danmark vedtar lov som gir hjemmel for utvisning. Selv små lovbrudd kan føre til utvisning dersom det er korona-relatert.
Danmark vedtok torsdag en ny hastelov som gir dem rett til å sende utlendinger ut av landet om de begår kriminelle handlinger knyttet til koronaviruset.
49Shares

Eksempler på det danskene kaller koronakriminalitet er blant annet tyveri av medisinske produkter eller for eksempel salg av falsk håndsprit.

Utvisningen gjelder uansett hvor lenge utlendingene har vært i landet.

– Om en utlending for eksempel selger forfalsket håndsprit for 25.000 kroner ville han normalt bli dømt til to måneders fengsel, men kan nå med de nye reglene bli utvist, eksemplifiserer justisminister Nick Hækkerup.

Loven er den første hasteloven som i Danmark som ikke ble vedtatt enstemmig, da den radikale Enhedlisten ikke stemte for.

Blant annet vil helsepersonell som tar med seg håndsprit eller ansiktsmasker hjem, bli straffet med 1.000 kroner i bot.

Loven omfatter også skjerpede staffer for personer som forsøker å misbruke krisepakken som skal hjelpe virksomheter gjennom epidemien. Der er straffen nå firdoblet.

Straffen er også utvidet til fengsel for aggressiv ordbruk mot politiet, og straffen for ordensforstyrrelse er doblet.

– Man kan trygt si at Folketinget har funnet fram den store hammeren og bruker den overfor dem som jukser og svindler, sier Hækkerup.

Dommerforeningen har kritisert den nye hasteloven for å være overflødig ettersom det allerede er mulig å øke straffen.

Hasteloven utløper automatisk 1. mars neste år.