Romfolkets dag idag:

Fokuserer på romfolkets rettigheter under COVID-krisen

Generalsekretær i Europarådet, Marija Pejčinović Burić (t.v) og Helena Dalli, europakommissær i Von der Leyen-kommisjonen, oppfordrer enkeltstater til å inkludere romfolket under COVID-krisen
Foto: Fotokollasje/Außenministerium Österreich/europarl.europa.eu
– Styrk beskyttelsen av romfolks rettigheter og garanter deres tilgang til offentlige tjenester under COVID-19-pandemien, er tonen fra europeiske politikere.

Årets internasjonale romdag feires i en tid hvor verden mobiliserer for å bekjempe spredningen av COVID-19-viruset og flere europeiske land har iverksatt eksepsjonelle tiltak.

I en uttalelse publisert 08.04, som en del av markeringen av romfolkets dag, går Marija Pejčinović Burić og Helena Dalli ut med et klart budskap.

Førstnevnte er generalsekretær i Europarådet, mens Dalli er europakommissær i Von der Leyen-kommisjonen, med ansvar for likestilling.

– Alle tiltak må respektere eksisterende europeiske menneskerettighetsrammer, inkludert prinsippene om likhet og ikke-diskriminering, går det frem i uttalelsen.

Samarbeid eneste utvei

Generalsekretæren i Europarådet er bekymret over enkelte europeiske land har vedtatt tiltak som kan resultere i kompromittering av menneskerettighetene til romfolk.

– Slike tiltak kan hemme deres tilgang til levering av grunnleggende offentlige tjenester, som helsehjelp, og sanitærhjelp som adgang til rent vann. Vi i Europarådet er bekymret over rapporter om at mathjelp og utbetaling av velferdsgoder kan være i fare, og at enkelte politikere klandrer romfolk for spredningen av viruset.

Ifølge Dalli er samarbeid den eneste måten å overvinne krisen.

– Vi må gjøre en større innsats for å sikre at romfolket blir inkludert i samfunnet. Sikre at de har lik tilgang til grunnleggende tjenester, og dermed sikre deres beskyttelse mot smitten. Hvis det kan være noe mer smittsomt enn et virus, er det vår solidaritet. Europeerne må stå opp for hverandre nå.