Bare halvparten av Haiti-hjelpen på plass

Folk med minoritetsbakgrunn kan bli rammet hardere av naturkatastrofer.
Foto: Flickr.com
Under donorkonferansen for Haiti i mars 2010 lovet verdenssamfunnet 5,5 milliarder amerikanske dollar i 2010 og 2011.
Ved inngangen til 2012 var bare 53 prosent av midlene utbetalt, i følge FNs spesialutsending for Haiti. Nesten halvparten av befolkningen har behov for humanitær hjelp i landet, som også før jordskjelvet var blant verdens fattigste.
– Vi observerer at flere av FNs medlemsstater lover over evne på slike internasjonale stormøter. Det er avgjørende at løftene om pengestøtte følges opp, også når TV-kameraene er borte, sier generalsekretær i FN-sambandet Kari Solholm.

Fra nødhjelp til gjenoppbygging
Jordskjelvet raserte skoler, statlige institusjoner, jordbruk, infrastruktur og skogområder. Dette må bygges opp igjen fra bunnen.
– Siste året har vi gradvis endret fokus fra nødhjelp til gjenoppbygging. Dette er krevende fordi vi vet at Haiti fortsatt har stort behov for humanitær hjelp, sier Rebeca Grynspan fra FNs Utviklingsprogram (UNDP).
I løpet av 2011 sank imidlertid antallet humanitære aktører i Haiti på grunn av manglende prosjektmidler. Solholm tror nedgangen kan ha sammenheng med at verdenssamfunnet har flyttet fokuset bort fra landet.
– Katastrofer som jordskjelvet i Haiti går i glemmeboken så fort media vender oppmerksomheten en annen vei. Da er det viktig at FNs medlemsstater lytter til signalene fra organisasjonene som arbeider i landet, sier Solholm til sambandets hjemmeside fn.no.