Vil nå frem til norsk-chilenere

Oppfølging i utlandet: chilenere i andre land har fått anledningen til å snakke med offentlige representanter, som denne gjengen i Australia i samtaler med det chilenske folkeregistret. Til våren kommer turen til Gøteborg.
Fra 11 til 13. mai vil det offentlige initiativet Gobierno en Terreno- Chile sigue contigo (Regjeringen ute på feltet- Chile følger deg opp) komme for første gang til de skandinaviske landene. Formålet blir å ta opp viktige temaer som berører utenlandschilenere og nordiske statsborgere med chilensk opprinnelse.
– Fra regjeringshold har man innsett at det stadig økende antallet chilenere og folk med chilensk opprinnelse i Norge, Sverige, Island og Danmark trenger god offentlig informasjon. Initiativet har blitt gjennomført med gode resultater i land med stor andel utenlandschilenere, som blant annet Argentina og Australia, sier kilder i Chiles ambassade til utrop.no.
Ut til folket
Feltarbeidet, involverer både chilensk UD, sosiale myndigheter, folkeregistret, landets statseide bank (Banco de Chile) og andre offentlige instanser. Også parlamentsmedlemmer vil være tilstede for å ta opp viktige temaer som berører folks interesser i opprinnelseslandet.
– Fremgangsmåten skal være både digital og personlig gjennom både møter og infobusser. For folk som ikke kan reise til Sverige har vi tilrettelagt det slik at de kan kontakte de ulike offentlige representantene via Skype.
Ambassaden oppfordrer de som bor i Norge om å delta aktivt.
– Vi kommer til å ha kontinuerlige oppdateringer i forhold til det konkrete programmet og organiseringen, og anser tiltaket som svært viktig.