Barnevernet tar flere barn

Varsler gjennomgang: Statssekretær Henriette Westrin (SV) ønsker å finne ut om det har blitt for lett å ta barna fra mor og far

Regjeringen varsler en ny rapport i februar for å se om det er for enkelt for staten å ta barn vekk fra mor og far. Det skriver avisen Ny Tid.

Det er i rapporten Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet, utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB) i fjor at økningen dokumenteres. Det skilles i undersøkelsen mellom barn med innvandrerbakgrunn, barn uten innvandrerbakgrunn, og norskfødte barn med foreldre som er innvandrer. I alle tre gruppene har antall barn plassert utenfor sittt opprinnelige hjem steget kraftig siden 2004.

Statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Henriette Killi Westhrin, forteller at Regjeringen i februar venter en utredning om saken. Den skal kartlegge hvorvidt terskelen for å ta barn ut av hjemmet er for lav eller ikke, og hvordan tiltaket skal behandles i etterkant. Håpet er at dette vil skape klarhet i og gode retningslinjer for det omstridte temaet.

 – Når det kommer til plassering utenfor hjemmet, er dette er et sensitivt, følelsesladet og omdiskutert tema som regjeringen vil ta stilling til når rapporten er ferdigstilt, sier Westhrin til Ny Tid.