Samles om innvandrings- og integreringspolitikk

0Shares

Fra Norge møter statssekretær Kristin Ørmen Johnsen.

Konferansen holdes i regi av Den europeiske migrasjonskomiteen (CDMG), som er en komité under Europarådet. Hovedoppgaven til komiteen er å fremme det europeiske samarbeidet om de sosiale forholdene for, og integrering av, innvandrere og flyktninger. Norge deltar i dette samarbeidet.

Mangfold i et demokratisk samfunn er konferansens ene hovedtema. Fokus her vil være på hvordan det kan legges til rette for at innvandrere kan delta i samfunnet og hvordan man kan fremme deltakelse og like muligheter for innvandrere på arbeidsmarkedet.

Ministerne vil også diskutere hvordan migrasjonsstrømmene kan håndteres. Sentralt her vil være å hvordan man kan tilrettelegge for lovlig innvandring gjennom arbeidsinnvandring og familiegjenforening. Samtidig vil man også være opptatt av hvordan man kan styrke innsatsen mot ulovlig innvandring og menneskesmugling.