Tusener av asylsøkere går til sak mot Tyskland

9.300 søksmål er til behandling hos tyske migrasjonsmyndigheter.
Foto: Marienna Pope-Weidemann
Tusener av asylsøkere går til sak mot Tyskland som følge av uenighet knyttet til om de skal få asylsøknaden sin behandlet der eller i ankomstlandet.

I henhold til den såkalte Dublin-regelen skal asylsøkere få sin sak behandlet i det første EU-landet de kom til.

Det er imidlertid et unntak hvis personene har oppholdt seg i et annet land i seks måneder eller mer. Siden asylsøkere i løpet av koronakrisen ikke har kunnet bli sendt tilbake til ankomstlandet, har Tyskland suspendert unntaket for dem med seks måneders opphold.

9.300 søksmål er til behandling hos tyske migrasjonsmyndigheter.

Tysklands avgjørelse følger ikke EU-kommisjonens juridiske fortolkning av regelverket, som i april fastslo at unntak også gjelder under pandemien.