Trump vil ikke ta med ulovlige innvandrere i Kongress-beregning

Presidentens direktiv bryter med tidligere praksis og vil trolig støte på både politiske, praktiske og juridiske hindringer.
Foto: Wikimedia Commons
President Donald Trump vil at utlendinger som er ulovlig i USA, skal utelukkes fra folketellingen når fordelingen av mandater i Kongressen skal beregnes.

Setene i Representantenes hus fordeles ut fra folketallet i de ulike statene. Presidentens direktiv bryter med tidligere praksis og vil trolig støte på både politiske, praktiske og juridiske hindringer. Kritikere mener beslutningen er i strid med grunnloven.

Forslaget vil svekke den politiske tyngden til delstater som California og Texas, der det bor mange personer uten lovlig opphold. Det vil også forskyve makt fra mer mangfoldige byer til den mer homogene – og hvitere – landsbygda.