Sveits bremser innvandring fra Øst-Europa

Reagerer: Catherine Ashton er EUs høye representant for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hun er sterkt uenig i Sveits' innvandringsbegrensende tiltak
Foto: Alberto Novi
Sveits vil trosse EU og innføre begrensninger på innvandringen fra utvalgte land i Øst-Europa selv om avtalen med Unionen ikke tillater "siling" av EU-innvandring.

Den sveitsiske regjeringen er blitt utsatt for kraftig kritikk etter at den østeuropeiske innvandringen økte da begrensningene ble opphevet i mai i fjor. Det skriver Aftenposten.

6000 østeuropeere har fått oppholdstillatelse det siste året. Fra 1. mai vil det bare bli gitt 2000 oppholdstillatelser til borgere Estland, Lativia, Litauen, Polen, SLovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

EUs utenlandssjef Catherine Ashton kritiserer beslutningen og sier at avtalen mellom EU og Sveits gir landet anledning til å begrense innvandring fra hele EU, men ikke fra utvalgte land.

Dette tiltaket kan ikke rettferdiggjøres.

– Dette tiltaket kan ikke rettferdiggjøres økonomisk, av situasjon på arbeidsmarkedet, eller av antallet EU-borgere som søker oppholdstillatelse i Sveits, sa Ashton ifølge New York Times.

Omstridt tema

EU vurderer nå å ta opp saken direkte med sveitiske myndigheter, mest sannsynlig i et møte som allerede er avtalt i juni.

Innvandring har lenge vært et omstridt tema i Sveits. Så mye som én av fem av innbyggerne er født utenfor Sveits. Det nasjonalistiske partiet Sveitsisk folkeparti (SVP) er et av landets største partier og startet nylig en kampanje for å sette et tak på innvandringen.