Egeland: – Koronapandemien rammer verdens flyktninger hardt økonomisk

Den kraftige økonomiske nedgangen har tvunget mange inn i en situasjon preget av sult, hjemløshet og utdanningskrise, ifølge den humanitære organisasjonen.
Foto: Christian Jepsen/Norwegian Refugee Council
Den kraftige økonomiske nedgangen og tap av inntekt på grunn av koronapandemien har rammet verdens flyktninger hardt, advarer Flyktninghjelpen i ny rapport.

Mer enn tre fjerdedeler av mennesker som er rammet av konflikt eller som lever på flukt har mistet inntekt siden starten av koronapandemien, viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

Den kraftige økonomiske nedgangen har tvunget mange inn i en situasjon preget av sult, hjemløshet og utdanningskrise, ifølge den humanitære organisasjonen.

Nå advarer generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen om de fatale konsekvensene koronarestriksjonene har for den allerede utsatte gruppen.

– Koronapandemien har fanget verdens mest sårbare i en nedadgående spiral. Dette er mennesker som allerede er på flukt fra krig og vold, med få muligheter til arbeid eller offentlige tjenester. Den katastrofale økonomiske nedgangen i vertslandene har ført dem inn i en enda dypere krise, sier Egeland.