Sultforebygging avgjørende for Afrika

Hjelp mennesker som lider under krise på Afrikas horn
Foto: United Nations Photos
Afrika sør for Sahara vil ikke klare å opprettholde sin nåværende økonomiske vekst med mindre sult utryddes, er en av konklusjonene i FN-rapporten Towards a Food Secure Future.
0Shares

UNDP-rapporten som ble presentert i Oslo i dag hevder at tiltak for å forbedre jordbruket alene ikke vil gjøre slutt på matmangelen, men at det også kreves forbedringer innen infrastrukturen på landsbygda, helsetjenester og nye former for sosiale ordninger som er med på å styrke lokalsamfunnene.

Ny økonomisk livskraften på kontinentet og økende samfunnsdynamikk gjør dette til et godt tidspunkt for å iverksette tiltak, heter det videre i rapporten.

– I en verden hvor vi har overskudd på mat, er det et brutalt paradoks at sult og underernæring fortsatt er vanlig på et kontinent med et bugnende potensiale for jordbruk, sier Tegegnework Gettu, direktør for UNDPs arbeid i Afrika, til undp.org.

En av fire i faresonen

856 millioner bor i Afrika sør for Sahara. Mer enn én av fire er underernært, noe som gjør Afrika til den mest usikre regionen i verden når det gjelder tilgang på mat. 15 millioner vil være i alvorlig sultfare bare i Sahel-området. Tall fra FNs kontor for samordning av humanitærhjelp (UNOCH) viser at opptil 60 millioner er i risikosonen for å bli klimaflyktninger etter tørken og sultkatastrofen i denne delen av Afrika i fjor sommer.

– Å være frigjort fra sult, gjør folk i stand til å leve produktive liv og realisere sitt fulle potensiale. En høyere grad av menneskelig utvikling kan i tillegg også føre til bedre tilgang til mat og dermed skape en positiv syklus for alle, sier Gettu til undp.org.

Avgjørende med produktivitetsøkning

Rapporten fremhever forskjellige løsninger for at situasjonen ikke skal forverre seg ytterligere de neste tiårene. I 2050 vil befolkningen i Afrika sør for Sahara overstige to milliarder, og kontinentet blir avhengig av å kunne sørge for sin egen matsikkerhet.

Økt produktivitet i landbruket, flere kvinner i sentrale roller i matproduksjonen, tilrettelegging for kreativitet og entreprenørvirksomhet på landsbydga, samt politiske tiltak som fremmer folks evne til bærekraftig sparing og investering i fremtiden foreslås som løsningsstrategier.

– Tiden for forandring er for lengst kommet. Afrika har kunnskapen, teknologien, og midlene som kreves til å få slutt på sult og matmangel, fastslår rapporten.