Verdensbanken frykter at 115 millioner kan havne i dyp fattigdom av pandemien i år

Det var ventet at den globale, ekstreme fattigheten ville synke i år, men i stedet vil den stige kraftig på grunn av korona.
Foto: Flickr/decafeined
Opptil 1,4 prosent av jordas befolkning kan bli rammet av ekstrem fattigdom i år som følge av koronavirusets herjinger, frykter Verdensbanken.

Det vil være et stort steg i feil retning etter flere år med bedring, advarer Verdensbanken. Og situasjonen ser bare ut til å bli verre. I august var anslaget at 100 millioner mennesker kunne havne i ekstrem fattigdom dette året.

Etter bankens nye anslag, som ble offentliggjort denne uken, kan 150 millioner mennesker leve under grensa for ekstrem fattigdom innen utgangen av 2021.

Grensa settes på 1,90 dollar dagen, eller 17 kroner og 50 øre.

Det var ventet at den globale, ekstreme fattigheten ville synke i år, men i stedet vil den stige kraftig. Det kan gjøre det tilnærmet umulig å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom globalt innen 2030.

– Det er behov for raske, betydelige og faktiske politiske grep, slår Verdensbanken fast.

– For å snu dette alvorlige tilbakeslaget, må landene være klare for en annerledes økonomi etter covid-19, ved å la kapital, arbeidskraft og innovasjon flyttes inn i nye forretningsområder og sektorer, sier Malpass.

Banken peker videre på behovet for å modernisere utdanningen og nettlæremidler, og å ta i bruk ny teknologi for å utvide velferdsprogrammene.

– Dersom vi ikke klarer å ta omfattende og raske grep, vil vi skape enda større utfordringer i framtiden, advarer banken.

Ifølge banken lever nesten 25 prosent av verdens befolkning på under 30 kroner dagen, mens så mange som 40 prosent må klare seg med mindre enn 50 kroner.

Klimaendringer vil alene bidra til at mellom 68 og 135 millioner mennesker vil havne i fattigdom innen 2030, spår banken.