Twitter strammer inn reglene mot hatefullt innhold

Eksempler på ordbruk som heretter blir forbudt, er beskrivelser av etniske grupper som «avskum» eller «blodigler».
Foto: Shawn Campbell
Meldingstjenesten Twitter innfører forbud mot språkbruk som dehumaniserer mennesker basert på rase, etnisitet eller nasjonalitet.

– Selv om vi oppfordrer folk til å uttrykke seg fritt på Twitter, så har misbruk, trakassering og hatefull opptreden fortsatt ingen plass i vår tjeneste, heter det i en kunngjøring fra selskapet.

Endringen er basert på tilbakemeldinger som selskapet har fått etter at det innførte nye regler mot hatefullt innhold i fjor.

Eksempler på ordbruk som heretter blir forbudt, er beskrivelser av etniske grupper som «avskum» eller «blodigler». Meldinger som bryter reglene, vil bli fjernet når de blir innrapportert. Gjentatte regelbrudd kan føre til at kontoer suspenderes.

Både Twitter og Facebook trappet opp reglene mot hatefullt innhold under valgkampen i USA. Selskapene har fått mye kritikk fra Republikanerne, som mener de sensurerer høyreorientert politisk innhold.

Facebook og flere andre av de største IT-gigantene kritiseres også av Demokratene, som mener de har fått altfor stor markedsmakt og nærmest opptrer som monopoler.