Syriske sivile får norsk hjelp før vinteren

 
Foto: regjeringen.no
Norge har besluttet å gi 35 millioner kroner til syriske flyktninger og internt fordrevne for å hjelpe dem med å takle vinterens prøvelser.

– Vinteren i Syria er hard og kald, og det er et stort behov for å bidra med husly og andre grunnleggende behov for en hardt prøvet befolkning. Vi gir derfor 35 millioner kroner til syriske flyktninger og internt fordrevne, sier utenriksminister Espen Barth Eide (bildet) til regjeringen.no.

Hjelpen gis gjennom Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp. Pengene gir vinterberedskap for syriske flyktninger i Jordan og Libanon, samt for internt fordrevne i Syria. Norge har bidratt med totalt 210 millioner kroner for å avhjelpe krisen i Syria så langt i 2012.

Hjelp blir avskåret

Antallet internt fordrevne flyktninger øker. Samtidig har nabolandene mottatt mer enn en halv million syriske flyktninger.

– For FN og Det internasjonale Røde Kors er det spesielt utfordrende å hjelpe internt fordrevne i områder som er avskåret på grunn av kamphandlinger. Hjelpeorganisasjoner som opererer over grensene fra Syrias naboland spiller derfor en avgjørende rolle, sier Eide til regjeringen.no.