Jehovas vitner dømt for diskriminering mot tidligere medlemmer

Etter anklager om diskriminering, vold og hat mot eks-medlemmer, ilegges Jehovas vitner i Belgia en bot på 12.000 euro av en belgisk domstol.

Organisasjonen dømmes dermed til å betale en bot på 12.000 euro etter at de ble funnet skyldig på fire anklager: å anspore til diskriminering på grunnlag av religiøs tro på en person og mot en gruppe, og å anspore til hat eller vold mot en person og mot en gruppe, skriver avisen Het Nieuwsblad.

Et tidligere medlem av Jehovas vitner, Patrick Haeck, anmeldte organisasjonen i 2015. Bakgrunnen for anklagene var opplevd baktalelse og ærekrenkelse, fornærmelser og brudd på organisasjonens ledelse, ifølge vl.no.

Ser som viktig domavgjørelse

Haeck meldte seg ut av Jehovas vitner etter å ha vært medlem i 35 år. Han tror dommen over organisasjonen vil bli viktig presedens når religionsfrihet skal avgjøres i domstolene i fremtiden.

– Denne dommen er unik i sitt slag over hele verden. Vi er glade for at det belgiske rettsvesenet har uttrykt seg på denne måten om den avvikende politikken.

Organisasjonen bak Jehovas vitner i Belgia har uttalt at domsavgjørelsen er «et brudd på et individ eller gruppes grunnleggende rett til å bestemme hvem de velger å omgås».

– Det er første gang siden det sekstende århundre at en offentlig myndighet i Vest-Europa offisielt har gjort det straffbart å lese og følge Bibelen, sier de via en uttalelse.