Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen møter en skoleklasse fra voksenoppløringen i Kristiansand.
Foto: Foto: Sigbjørn Pettersen Kiserud/Stortinget
Hvordan er forholdet mellom Kongen og Stortinget? Hva skal Norge leve av når naturressursene tar slutt? Vil det bli forbud mot diesel- og bensinbiler? Hvordan blir man medlem av et politisk parti?
110Shares

Deltakerne på voksenopplæringen ved Kongsgård skolesenter i Kristiansand lot ikke anledningen gå fra seg når de ble oppfordret til å stille spørsmål til stortingsansatte og Stortingspresidenten.

Demokratiet og deg

Stortinget har siden begynnelsen av februar ukentlig invitert elever på voksenopplæringen til undervisningsopplegget Demokratiet og deg. Undervisningen foregår på skjerm og er spesielt for voksne som ikke har norsk som morsmål.

Da Utrop var til stede på Stortinget, satt 14 elever fra Kongsgaard skolesenter i klasserommet sitt sammen med lærer Sølvi Alexandra Karlsen. De fulgte med på skjerm i undervisningen fra stortingssalen.  Elevene kom fra Afghanistan, Colombia, Filippinene, Island, Kosowo, Polen, Spania, Thailand, Tyrkia, Ukraina og Vietnam. De har vært fra 8 måneder til 10 år i Norge.

– Viktig at folk stemmer ved valg

Kristine Eknes og  Birthe-Lene Ørjasæter var lærere. De fortalte om storting og regjering og om de politiske partiene. De fortalte også om hvordan man melder seg inn i et parti og om hvordan man stemmer. De sa at elevene burde gå inn på stortinget.no og lese om politiske partier og om stortingsvalget. De sa at elevene burde  finne ut om de hadde lov til å stemme. Det er viktig for demokratiet at folk stemmer, sa de. 

Tror Høyre, Ap eller Sp vil vinne valget

Hvilke partier sitter i regjeringen? spurte Birthe-Lene Ørjasæter elevene sine.  Alle visste at Høyre er et regjeringsparti. Flere trodde at Arbeiderpartiet (Ap) også var det. Elevene trodde Høyre eller Senterpartiet (Sp)  eller Ap ville vinne valget til høsten.

Nøytral rolle

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) forklarte om sin rolle på Stortinget.  Den er politisk nøytral, hennes oppgave er først og fremst å lede arbeidet for alle stortingsrepresentantene. På dagens klassetime 15. mars hadde hun tre-årsjubileum som stortingspresident.

Elevene lurte på hvordan det er å lede de lange stortingsdebattene.

– Blir de altfor lange, er det litt kjedelig, innrømmet Trøen.

Takket Norge

Én elev bemerket at Utlendingsloven blir «strengere og strengere», en annen overbrakte en takk til Norge som “tar så godt imot oss”. 

– Stortinget har et ansvar for å formidle kunnskap om demokrati. Stortinget har også ansvar for å skape politisk engasjement i befolkningen,  sier Trøen til Utrop etter skoletimen.

Ønsker tillit

Demokratiet og deg er et tilbud til voksne elever som ikke har norsk som morsmål. Flere av elevene har liten erfaring med demokratisk styresett. Vi ønsker at de skal få tillit til det norske systemet. Vi ønsker at de skal få  lyst til å delta i samfunnsdebatten. Vi ønsker at de skal stemme når vi har stortingsvalg. Et demokrati er avhengig av at flest mulig sier sin mening.

Ordliste:

Oppfordret: her; bedt om å stille spørsmål.
Stortingsansatte: folk som jobber på Stortinget.
Stortingsvalg: valg av representanter til landets nasjonalforsamling som er Stortinget.
Politisk nøytral: skal ikke favorisere et parti.
Tillit til: stole på.
Først og fremst: hovedsaklig.