Traumatisk oppvekst kan føre til terrorisme

Terroristene blir inspirert av internettpropaganda rettet mot vestlige muslimer, i følge forsker.
Foto: National Guard/http://www.flickr.com/photos/thenationalguard/4534662370
Undersøkelser viser at traumatisk oppvekst, psykiske lidelser og terrorisme henger sammen. 

Det var jusprofessoren Adam Lankford ved Universitetet i Alabama som gjorde oppdagelsen. Han studerte martyrvideoer, avskjedsbrev og annen informasjon han eller kunne finne om selvmordsbomberne.

Jusprofessoren fant en oppramsing av frykt, fiaskoer, skyld, skam og sinne. Av funnene konkluderte Lankford med at selvmordsbomberne var folk som led av alvorlige mentale traumer. De hadde allerede før selvmordsaksjonen vist tegn til suicidalitet (selvmordsatferd).

Den psykiske lidelsen legger terroristene skjul på, for i offentligheten har de interesse av å fremstille sine undersåtter i et best mulig lys, og ikke som forskrudde gærninger. Det samme har selvmordsbombernes familier, skriver vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes i Klassekampen.