Innvandrere utsettes oftere for ulykke

0Shares

I gjennomsnitt har innvandrere to ganger så høy ulykkesrisiko som svensker, sier forsker Mohammad-Reza Yahya ved det svenske Vag- och ransportforskningsinstitutet (VTI) til Aftenposten.

Resultatene fra den svenske undersøkelsen gjør nå at også norske veimyndigheter tar affære. I fjor fikk over 10.000 personer med fødested utenfor Norge, norsk førerkort.

– Nå skal vi først og fremst kartlegge hvordan føreropplæringen for innvandrere er i dag. Det er for tidlig å si noe om eventuelle tiltak, sier underdirektør Jan Edvard Isachsen ved kontoret for trafikkpedagogikk i Vegdirektoratet.