OK- prosjekt mot kjønnslemlestelse

0Shares

Omsorg & kunnskap mot kvinnelig omskjæring (OK-prosjektet) ble etablert for å gjennomføre mange av de tiltak som ble beskrevet i regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse i løpet av en treårsperiode.

I Oslo er hovedfokus rettet mot somalierne som er den største berørte gruppen i Norge.

Befolkningstallene fra SSB viser at det 1.januar 2002 bodde 8700 somaliere i Norge. Disse hadde til sammen 2500 barn. Det finnes ingen statistikk over hvor mange av disse som er omskåret.

-Vår måte å jobbe med dette på til nå har vært ved å fokusere på at kimen til endring allerede ligger i målgruppen. Omskjæring gjøres ikke av ondskap, men på grunn av tradisjon og kultur. Det er viktig å få til en ballanse mellom det å gi omsorg til disse jentene og kvinnene som allerede er omskåret, og det å peke på hvor alvorlig inngrepet er, og nødvendigheten av å gå aktivt inn for å forebygge og forhindre og forsøke å fjerne denne praksisen, sier Elise Johansen.

Det er bevilget 15 millioner kroner over tre år til OK-prosjektet, det vil si 5 millioner i året. Prosjektet startet i september 2001 og skal gå til september 2004.