Henrettelser går utover minoritetsgrupper

I flere muslimske land kan man bli henrettet for å være homofil. Nå hevder Islamsk Råd Norge at selv om homofil praksis er forbudt i islam, så legitimerer ikke dette vold og trakassering av homofile
FN, EU og det internasjonale samfunnet må sette dødsstraff på dagsordenen i sin dialog med Iran, hevder paraplyorganisasjonen World Coalition Against the Death Penalty.

– Henrettelsene i Iran utføres ofte i strid med folkeretten, uten respekt for egne lover, og mot landets egne minoritetsgrupper, sier Florence Bellivier, leder i paraplyorganisasjonen i en pressemelding.

Nå får de også støtte av den Oslo-baserte gruppen Iran Human Rights. Gruppen hevder at selv om klimaet mellom Iran og det internasjonale samfunnet har blitt bedre siden valget av reformmoderaten Hassan Rouhani, har bruken av henrettelser ikke har gått ned. 

– Snarere tvert imot. Faktisk har antallet enten holdt seg eller økt, mener talsperson Mahmood Amiry-Moghaddam.

Organisasjonen baserer sine påstander på bakgrunn av en rapport om antallet henrettelser. Iran er, ifølge Amnesty International, et av 21 land på verdensbasis som tviholder på dødsstraff. Landet er den i verden som henretter nest flest. Bare Kina henretter flere årlig.

Bare blitt verre
Amiry-Moghaddam legger til at menneskerettighetssituasjonen sett under ett ikke er blitt bedre.

Norsk-iraneren Mahmood Amiry-Moghaddam sier menneskerettighetssituasjonen i landet er verre enn på lenge. Foto: Privat.

– Enkelte politiske fanger, hovedsakelig de som ble arrestert etter valget i 2009, har blitt løslatt. Hvis du ser på situasjonen angående dødsstraff, er det verre enn noensinne. Alt som har endret seg er Irans offisielle retorikk mot Vesten, som har blitt mykere, sier han videre til utrop.no.

– Utenomrettslige henrettelser er utbredt, og særlig er det de etniske minoritetene som er spesielt utsatt, legger han til.

– Vesten må utøve press
Siden den nye presidenten tiltrådte, har det internasjonale samfunnet ikke i like stor grad viet oppmerksomhet til menneskerettighetsspørsmål i Iran.

Tross flere henrettelser, har Vesten reagert nevneverdig, noe som igjen kan bli sett på som et “grønt lys” av iranske myndigheter. Internasjonale organer er nødt til å begynne å gjøre det igjen. Vi vet at slike reaksjoner hjelper fordi Iran nå er mer sensitive overfor hva det internasjonale samfunnet mener om landet enn tidligere.