Sverige stanser tvangsutsendelser til Afghanistan

Sikkerhetsutviklingen i Afghanistan er urovekkende, men også vanskelig å bedømme, i følge svenske myndigheter.
Foto: Hannu-Pekka Laiho/IFRC
Sverige gjør som Finland og stanser inntil videre tvangsutsending av avviste asylsøkere til Afghanistan.

Beslutningen trer i kraft umiddelbart, opplyser Migrationsverket, som viser til sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, der Taliban er på frammarsj.

– Sikkerhetsutviklingen i Afghanistan er urovekkende, men også vanskelig å bedømme. Talibanbevegelsen har i rask takt økt og fortsatt å øke sin territorielle kontroll i landet, sier Migrationsverkets rettssjef Carl Bexelius.

Afghanske myndigheter ba 10. juli om at europeiske land skulle stanse slike tvangsreturer de neste tre månedene.

Norge har foreløpig ikke besluttet å stanse tvangsutsendingen av avviste asylsøkere til landet.

– UDI har kontinuerlig fokus på og følger med på utviklingen av sikkerhetssituasjonen både i Kabul og andre steder i Afghanistan. Vi har en svært forsiktig tilnærming i behandlingen av saker det enda ikke er fattet vedtak i, skriver Utlendingsdirektoratet (UDI) i en epost til NTB.