Hard politikk med konsekvenser

Hard grensebeskyttelse: Australias kystvakt får ansvaret med å stoppe flyktninge- og asylsøkerbåtene, som i flere tiår har vært inngangsporten til et liv i landet. Nå satser man heller på en tøff politikk, blant annet med leire i tredjeland og innreiserestriksjoner.
Foto: Doug Beckers
– Når standardene senkes for å gjøre Australia mindre attraktivt som destinasjon, mens asylsøkere likevel kommer, blir situasjonen vanskelig for alle. skriver Jan-Paul Brekke, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), på kronikkplass i Bergens Tidende.

Han viser til at landet fikk en ny konservativ koalisjonsregjering for et halvt år siden, som lovet å stoppe asylsøkere som kom over havet fra Indonesia.

– Ankomstene hadde nesten tredoblet seg fra 6000 i 2011, til 17000 året etter. 2013 lå an til å bli et nytt toppår. Slagordet for regjeringen var “Stopp båtene!”, skriver han i kronikken.

Innstramningene som vises til i artikkelen er mange. Blant annet i form av leire i naboland som Nauru og Papua-Ny Guinea og harde grensekontroll fra den australske marinens side. Brekke beskriver også australiernes asylpolitikk som “hard”.

– Utfordringene med den tøffe linjen har blitt tydelige. Kritikken mot asylinnstramningene har kommet fra flere hold. Både opposisjonen i Australia og frivillige organisasjoner har pekt på farene for at liv går tapt på sjøen, på retten som asylsøkerne har til å få sakene sine vurdert, samt på de uverdige forholdene i mottaksleirene.

Uroligheter i asylleir
Problemene med den tøffe politikken ble tydelige da uroligheter brøt ut i den inngjerdede leiren på øyen Manus i Papua Ny-Guinea, og hvor et flere titalls personer ble hardt skadet.

– Opprøret viser én av flere utfordringer med ordningen. Mens driften av leirene blir overlatt til vertslandenes myndigheter, sitter Australia fortsatt med deler av ansvaret. Ansvar uten kontroll kan skape problemer. Når forholdene i leirene er på grensen av internasjonale humanitære minstemål slår kritikken tilbake på Australia.

Les hele kronikken her.