Tusenvis av forskere slår igjen alarm om verdens helsetilstand

Det haster mer enn noen gang å beskytte livet på jorden.
Foto: Pixabay
Jordas vitale tegn svekkes og er på et rekordlavt nivå, mens menneskenes avtrykk blir dypere, advarer en forskergruppe.

Forskerne, som er del av gruppen på mer enn 14.000 forskere som har skrevet under på at verden står overfor en klimakrise, sier at verdens ledere konsekvent har mislyktes i å håndtere årsaken til klimaendringene: «overutnyttelse av jorden».

Det haster mer enn noen gang å beskytte livet på jorden, påpeker forskerne i en artikkel publisert i tidsskriftet BioScience onsdag.

Siden en lignende vurdering i 2019 har det vært «en usedvanlig stor økning» i klimarelaterte katastrofer, påpeker forskerne. De viser blant annet til flommer i Sør-Amerika og Sørøst-Asia, hetebølger og skogbranner i Australia og USA og ødeleggende sykloner i Afrika og Asia.

For eksempel har nivået av CO2 og metangass i atmosfæren aldri vært så høyt som i år, til tross for at koronapandemien har ført til utslippskutt.

På Grønland og i Antarktis smelter isen 31 prosent raskere enn for kun 15 år siden, skriver forskerne i artikkelen.

Både havtemperaturen og havnivået har økt siden 2019, og avskogingen i Amazonas i Brasil nådde i fjor sitt høyeste nivå på tolv år.

Som også andre studier har påpekt, understreker forskerne at brann, tørke og avskoging fører til at deler av Amazonas nå slipper ut karbon i stedet for å ta opp gassen fra atmosfæren.

– Vi må handle når vi ser klare bevis på at vi er i ferd med å nå et klima-vippepunkt, sier Lenton.

Forskergruppen krever blant annet at det blir satt en sluttdato for bruken av fossilt drivstoff og bedre beskyttelse av det biologiske mangfoldet.

– De ekstreme klimahendelsene som vi har vært vitne til de siste årene, for ikke å nevne de siste ukene, viser at det haster å håndtere klimakrisen, sier administrerende direktør Philip Duffy ved Woodwell Climate Research Center.