Hundrevis drept av høyreekstreme i Russland

Enkelte høyreekstreme grupper som Slavisk Union er på fremmarsj i Russland. Her viser en YouTube-video lagt ut på gruppens egen hjemmeside, hvordan de trener seg opp i kampteknikker.
Foto: Skjermdump/demushkin.com
Siden 2004 er 600 personer drept av høyreekstreme i Russland. Men mørketallene kan være store, melder forskning.no.

Forsker Johannes Due Enstad ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) deltar i arbeidet med å bygge opp et forskningsmiljø på terrorisme ved instituttet, sammen med kollega Jacob Ravndal, skriver forskning.no.

– Vårt arbeid går ut på å forbedre datagrunnlaget. Men forskerne følger også nøye med på nettsider og nettdebatter, samtidig som er ute i felt og observerer disse gruppene.

Forskerne ønsker å forstå hvorfor Russland har beveget seg i motsatt retning av Vest-Europa. Dataene deres viser nemlig at voldsnivået i høyreekstreme grupper stort sett er stabilt eller synkende i Vest-Europa. Sverige og Finland kan være unntak, skriver forskning.no

Innvandringsfiendtlige
Retorikken til de russiske høyreekstreme retter seg i stor grad mot innvandrere fra Sentral-Asia og Kaukasus, som de mener er i ferd med å “kolonisere det hvite Russland”.

– Det slående høye voldsnivået i Russland de siste 15 årene angår oss i Vesten i aller høyeste grad, mener forskerne. Vestlige nynazister og høyreekstreme pleier også kontakt med russerne, sier de til forskning.no.