Fordømmer angrep på religiøse minoriteter

 
Foto: weforum.org/Eric Miller
– Jeg er sterkt bekymret over ISILs offensiv og at myndighetene i Irak mister kontrollen over stadig flere store landområder, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren hevder dette har fått alvorlige konsekvenser også for situasjonen til kristne og religiøse minoriteter i Irak.

– Sivile på flukt har akutte behov for beskyttelse og nødvendig hjelp, sier Brende (bildet).

Sikkerhetssituasjonen i Irak er blitt stadig forverret de siste månedene, og voldsnivået er nå det høyeste siden 2008. Tusener av kristne har flyktet etter at ISIL tok kontroll over fire byer, inkludert den kristne byen Quaraqosh i Nineveh-provinsen. Tidligere har flere tusen kristne flyktet fra Mosul-området.

Ut mot vold og radikalisering
Flere tusener fra den religiøse minoriteten yezidi flyktet i helgen fordi ISIL tok kontroll over Sinjar-området. Også i Syria har man registrert liknende voldshandlinger.

– Religiøs pluralisme er en vital del av Midtøstens historie og sivilisasjon. Vi trenger politiske løsninger som motvirker økende splittelse langs sekteriske skillelinjer. Norge vil fortsette arbeidet med å bekjempe religiøs vold og radikalisering. Vi støtter organisasjoner som kjemper for minoriteters rettigheter i blant annet Irak, sier utenriksminister Brende.