Qatar holdt sitt første nasjonale valg

Bare statsborgere, som utgjør rundt 10 prosent av befolkningen, har stemmerett i Qatar
Foto: Wikimedia Commons
De fleste av Qatars innbyggere fikk ikke lov til å stemme da det søkkrike arabiske landet lørdag holdt sitt første valg på en rådgivende forsamling.

Valget ses mest som et symbolsk skritt i retning av mer demokrati. Landet har absolutt monarki, og analytikere mener at valget neppe vil ha noe som helst å si for kongefamilien Al Thanis ubegrensede makt.

Bare statsborgere, som utgjør rundt 10 prosent av befolkningen, har stemmerett i Qatar. De kunne lørdag velge 30 medlemmer av shurarådet, som har 45 medlemmer.

Analytikerne sier at beslutningen om å holde valget er gjort for å bedre Qatars renomme i forkant av fotball-VM neste år. Grunnloven fra 2004 krever valg, men det er blitt utsatt gjentatte ganger.

Kandidater kan stille personlig til valg, men partier er forbudt, og shurarådet har ikke myndighet til å skifte ut regjeringen.

Alle kandidatene måtte godkjennes av innenriksdepartementet. Det var bare 28 kvinner blant 284 kandidater til de 30 setene. De siste 15 medlemmene utnevnes av emiren i ørkenlandet på Den arabiske halvøy.

Før valglokalene stengte lørdag ettermiddag, hadde hele 101 kandidater trukket seg fra valget, tilsynelatende for å gi sin støtte til andre kandidater, ifølge statlig TV.

De fleste av de 2,5 millioner innbyggerne i Qatar er utlendinger uten stemmerett. Det er 333.000 qatarske statsborgere, men bare de som stammer fra dem som var statsborgere i 1930, har stemmerett.

Emir Al Thani nyter likevel popularitet i landet, som er verdens største gasseksportør. Med enorme inntekter fra utvinning av olje og gass har Qatar innført en velferdsstat – som i hvert fall kommer noen av innbyggerne til gode. Landet har også gjort store investeringer i utlandet og har i nyere tid markert seg med en aktiv utenrikspolitikk på mange felt.

– Jeg kommer ikke til å stemme, for jeg synes ikke at valget er godt organisert, sier en ung qatarer som ikke vil bli navngitt.

– Jeg tror dessverre dette gjøres for syns skyld heller enn som følge av et genuint ønske om en mer gjennomsiktig og rettferdig prosess, sier statsborgeren til nyhetsbyrået AFP.

I valgkampen har alle kandidatene unngått debatt om utenrikspolitikk og monarkiets status og i stedet snakket om helsetjenester, sosiale saker og statsborgerskapssaker.

Amnesty International har laget en rapport der det framgår at 15.021 migrantarbeidere mistet livet fra 2010 og fram til 2019. I februar rapporterte avisen The Guardian at minst 6.500 arbeidsinnvandrere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar siden 2010.

Oppmerksomheten og kritikken har til tider skapt store bølger i fotballverdenen. Det har vært snakk om boikott og andre aksjoner. De nordiske fotballforbundene har utformet felles brev til Fifa der de har krevd å se ytterligere forbedringer i forholdene til arbeiderne før neste års VM.