NTB internasjonaliserer produksjonen

Hit til Australias hovedstad Sydney skal NTBs nattproduksjon flyttes fra og med høsten 2015.
Foto: J.W.C Adam
Fra og med neste høst flytter nyhetsbyrået NTB nattevakttjenesten til Sydney i Australia.

NTB følger etter flere nordiske og europeiske nyhetsbyråer og aviser som de siste årene har flyttet deler av sin produksjon til Sydney, i det australske nyhetsbyrået AAPs lokaler. NTB etablerer sin redaksjon i dette fellesskapet.

Nysatsingen innebærer at nyhetsbyrået etablerer et kontor med fire NTB-medarbeidere som skal produsere nyheter når det er natt i Norge og dag i Australia.

– Vil bli en permanent ordning
Til utrop.no sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt at det er meningen at ordningen skal bli permanent.

 
Foto : NTB

Hvor mye skal NTB bruke på denne nysatsingen?

– Vi skal bruke omtrent det samme på nattevaktordningen som i dag. Forskjellen ligger i at vi med dagarbeid kontra nattarbeid sparer penger for eksempel i form av ulempetillegg som dermed åpner for flere medarbeidere samtidig på natt (som er dag i Sydney).

Og er det utflyttede nordmenn eller australiere som skal sitte på denne nattavdelingen i Sydney?

– Stillingene skal besettes av NTBs egne medarbeidere, etter en søkeprosess.